Австрия

Кандидатстване и следване в Австрия

 

За зимен семестър 2013г. се въведоха нови процедури за кандидатстване на най-желаните специалностите в австрийските университети, което е свързано и с нови, по-ранни срокове за кандидатстване за тези специалонсти.  
 
Специално за кандидатстването в Австрия е разработен новия онлайн проект на Униконсулт® – UniChoice.bg В системата ще са заложени и непрекъснато се обновяват всички актуални процедури по кандидатстване в австрийските държавни университети и целта му е да помага на всички кандидатсуденти в целия процес - от взимането на решение къде и какво да следват, през процеса на кандидатстването до записването в университета!Всички желаещи да кандитстват в Австрия могат да ползват платформата на следния адрес: 
Специално за кандидатстването в Австрия е разработен новия онлайн проект на Униконсулт® – UniChoice.bg 
В системата са заложени и непрекъснато се обновяват всички актуални процедури по кандидатстване в австрийските държавни университети и целта му е да помага на всички кандидатсуденти в целия процес - от взимането на решение къде и какво да следват, през процеса на кандидатстването до записването в университета!
Всички желаещи да кандитстват в Австрия могат да ползват платформата на следния адрес: www.UniChoice.bg

Австрия е традиционно любимо място за следване на българи и ги привлича с превъзходния имидж , липсата на такси за обучение и географската близост.Прекрасната природа и културните традиции допълват образа й като любимо място за следване и живот. За пореден път в тазгодишните класации Виена е определен като най-добрия за живеене град в света.
Висшето образование в Австрия почива на вековни традиции – университетът във Виена е основан през 1365 г. и е сред най-старите университети в Европа. Австрия е известна и с високото качество на висшето си образование.

Eзик на следване и прием
Обучението е основно на немски език. Има много малък брой програми, предимно магистърски, които се преподават на английски език. Повечето от сертификатите  по немски език, с които се кандидатства за следване в Германия, се признават и от болшинството от университетите в Австрия.
В Австрия може да се кандидатства и за следване с подготвителен езиков курс по немски език.

Приемът в австрийските университети е основно по документи и без приемен изпит. При малка част от специалностите, основно медицинските специалности, психология, публицистика и комуникации, както и специалностите в областта на изкуството, музиката и спорта, приемът освен по документи е и на базата на приемен изпит, специфичен за отделните специалности.
Важно за българските кандидат-студенти е да знаят, че след влизането на България в ЕС вече не е необходимо да са приети в български университет, за да могат да кандидатстват в австрийски университети!

Такси
Следването в Австрия е безплатно за студенти от ЕС.

Живот и работа
Стандартът на живот е близък до този в Германия. На студентите е разрешено да работят по време на следването, но през първата година от следването работодателят им трябва да вземе разрешение от службата по заетостта, за да ги наеме.