Униконсулт®- 

           Най - добрата навигация


                   при избора на Вашата дестинация!

 


 

 

 

 

Следване с немски език в Германия и Австрия

 ГЕРМАНИЯ
БЕЗ ТАКСИ
 за следване за бакалавърски и магистърски програми в цяла Германия от новата кандидатстудентска година. 
От 01.01.2014 -
 Право на работа по време на следването без ограничение! 

 

Срокове за кандидатстване за за учебната 2015 г.:
За бакалавърски програми: Общоприетият срок за кандидатстване за специалности с немски език за зимен семестър е 15 юли и се кандидатства с дипломата за средно образование. 
Важно за кандидатите, завършили средно образование преди 2014 година - в повечето университети или за някои специалности крайният срок за кандидатстване е 31 май! 


АВСТРИЯ
БЕЗПЛАТНО следване и за бакалавърски, и за магистърски програми за студенти от ЕС.

Срокове за кандидатстване за учебната 2015 г.:
За летен семестър 2015: до януари 2015 (възможен е за вече завършили средно или висше образование кандидати)
За зимен семестър 2015: от юни до 31 август 2015 г.

От зимен семестър 2013г. се въведоха нови процедури за кандидатстване на най-желаните специалностите, което е свързано и с нови, по-ранни срокове за кандидатстване за тези специалоности (за част от тях до края на май). Това ще е валидно и за кандидатстудентска кампания 2015.

 

Специално за кандидатстването в Австрия е разработен новия онлайн проект на Униконсулт – UniChoice.bg
Всички желаещи да кандитстват в Австрия могат да ползват платформата на следния адрес

 

Следване с английски език в Германия, Холандия и Швеция 
Сроковете за кандидатстване са различни за различните университети и по правило са преди завършване на учебната година – април, май. В повечето случаи се кандидатства с т.нар. “академична справка”.

   

• ГЕРМАНИЯ
БЕЗ ТАКСИ
 за следване в цяла Германия от зимен семестър 2015/16.
От 01.01.2014 - Право на работа по време на следването без ограничение!  

Срокове за кандидатстване за за учебната 2015 г.:
Всеки университет определя сам датите за кандидатстване за програмите на английски език, обикновено са през пролетта


• ХОЛАНДИЯ
Такси за следване за бакалавърски и магистърски програми: 1835 евро/година за учебната 2015/2016 година .
За някои магистърски програми има по-високи такси.

Срокове за кандидатстване за за учебната 2015 г.:
Всеки университет определя сам датите за кандидатстване за програмите на английски език, обикновено са 
до април – май 2015 г.
 

• ШВЕЦИЯ
БЕЗПЛАТНО 
следване и за бакалавърски, и за магистърски програми за граждани на ЕС. 
Право на работа по време на следването без ограничение! 

Срокове за кандидатстване за за учебната 2015 г.:
15.01.2015 – магистърски и бакалавърски програми
15.04.2015 – избрани бакалавърски програми


За успешното Ви кандидатстване е необходимо да започнем работа няколко месеца преди крайните срокове за кандидатстване!

Благодарение на дългогодишния ни опит, детайлното познаване на изискванията и процеса на кандидатстване,както и на индивидуалния ни подход и работа с всеки кандидат-студент можем да намерим най-добрите варианти и алтернативи за Вашето успешно кандидатстване.
 

Нашият съвет е : Не изчаквайте до последния момент – да получите езикова диплома или сертификат, или да завършите училище, за да започнете с консултациите и подготовката за кандидатстване и следване чужбина!
Обърнете се своевременно към нас, препоръчително няколко месеца преди крайните срокове, за да направим Вашия индивидуален план, да намерим най-добрите възможности за следване в Европа лично за Вас и да осъществим Вашето успешно кандидатстване!